Vertrouw op Aclisol voor de installatie van je ventilatiesysteem in je nieuwbouw. Wij plaatsen alle aan- en afvoerkanalen én de centrale unit. Ook het uitbalanceren van je systeem en het afleveren van een officieel inregelrapport zitten vervat in onze all-in service.

 

Ventilatiesysteem C+

Cplusmodus

Voor ventilatiesystemen C+ werken we met Renson. Dit systeem zorgt voor een gecontroleerde ventilatie. 

De lucht wordt weggezogen in de vochtige ruimtes en afgevoerd via een buizensysteem. Sensoren regelen een verhoogd of verlaagd afzuigdebiet. 

Via roosters boven de ramen wordt verse lucht naar binnen gezogen. Er vindt geen warmterecuperatie plaats. 

Ventilatiesysteem D

Ventilatie D

Bij een ventilatiesysteem type D verloopt de af- en aanvoer via een centrale regelunit met gescheiden kanalen voor de aan- en afvoer.  De volledige ventilatie verloopt mechanisch. 

In een ventilatiesysteem type D wordt er wel maximaal warmte gerecupereerd uit de afgevoerde lucht. 

Doe-het-zelf

Je een ventilatiesysteem perfect zelf installeren. Je bespaart er heel wat plaatsingskosten mee.

Je krijgt van ons een gedetailleerd plan met vermelding van alle aan- en afvoerkanalen, en we leveren alle vereiste materialen. 

Bij vragen kan je ons altijd contacteren of technische bijstand inroepen ter plaatse. 

Inregelrapport

Wij beschikken over de nodige meetapparatuur om je ventilatiesysteem uit te balanceren om vervolgens een officieel inregelrapport op te stellen.

Met dit rapport toon je aan dat je installatie volledig in balans is. Dit heb je nodig voor je EPB-aangifte en levert extra punten op. 

Bouwvergunning op zak?