Tijdens de zomermaanden produceren mijn zonnepanelen meer dan ik verbruik, tijdens de wintermaanden heb ik een tekort aan opgewekte elektriciteit. Ben ik het overschot van de zomer kwijt als er een digitale meter wordt geplaatst?

 

De digitale meter draait niet terug, maar registreert de injectie en de afname afzonderlijk. Het ontwerpdecreet digitale meters voorziet in een overgangsregeling voor installaties die geïnstalleerd worden tot en met 31 december 2020. Dit betekent dat de elektriciteitsprijs en de heffingen in principe gecompenseerd worden gedurende 15 jaar vanaf de indienstname van de installatie. Het ontwerpdecreet moet wel nog door het Vlaams Parlement goedgekeurd en gestemd worden.

 

Lees er alles over in dit artikel.

 

https://www.vreg.be/nl/de-digitale-meter-bij-zonnepaneleneigenaars

 

Aclisol, Website Achtergrondfoto