Nieuwbouwwoningen die uitgerust worden met een warmtepomp zullen in de toekomst een lager E-peil hebben dan vandaag het geval is. ‘Warmtepompen zijn tot nu toe onterecht minder aantrekkelijk omdat ze onvoldoende verrekend werden in de EPB-scores. Dat zetten we recht’, verklaart Vlaams Minister van Energie Tommelein.

Vaillant Warmtepomp

Wie een nieuwe woning bouwt of een grondige energetische renovatie plant, moet voldoen aan voorwaarden met betrekking tot ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’, kortweg EPB. Het rendement dat zonnepanelen gegarandeerd behalen, telt tot op heden zwaarder door in de berekening van het EPB. ‘Elke vorm van hernieuwbare energie moet meetellen voor een lager E-peil. Daarom passen we de rekenmethode aan, waardoor ook de hernieuwbare energie uit onder meer warmtepompen correct naar waarde wordt geschat’, zegt Tommelein.

Stem technieken op elkaar af

Een verbeterde rekenmethode, dus is het ideale moment om een warmtepomp te installeren aangebroken? Bouwwebsite Livios steekt zijn licht op bij Laurens Gysels van BAS-bouwen. een kenniscentrum rond toekomstgericht en energiezuinig bouwen.

Met een warmtepomp haal je warmte uit de grond of de lucht. Zo dek je in een lage-energiewoning je volledige ruimteverwarming en warmwaterverbruik met hernieuwbare energie. Zeker als het systeem draait op groene stroom, biedt de warmtepomp tal van voordelen. Je plaatst de pomp best in combinatie met zonnepanelen, die de elektriciteit opwekken voor de aandrijving het systeem.

Anticipeer op de toekomst

Geen budget voor een warmtepomp? Start met een gasketel, plaats vloerverwarming en isoleer goed. “Evalueer de situatie opnieuw na twaalf à vijftien jaar en schakel dan eventueel over op een warmtepomp”, aldus Laurens Gysels.

Sowieso ben je er best op voorbereid dat fossiele brandstoffen in de toekomst strenger worden afgestraft en uiteindelijk zullen verdwijnen. “Als de warmtepomp financieel interessanter wordt dan de gasketel, kan je vrij eenvoudig overschakelen.”

Weet jij graag of een warmtepomp voor jouw nieuwbouw ook iets kan betekenen? Elk bouwproject is immers anders. Daarom onderzoeken we graag samen met jou. 

Geïnteresseerd? Contacteer ons.

Weet jij graag of een warmtepomp voor jouw nieuwbouw ook iets kan betekenen?

Elk bouwproject is immers anders. Daarom onderzoeken we graag samen met jou.

Contacteer ons