Op 1 maart 2021 vernietigde het Grondwettelijk Hof het principe van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter. Dit betekende voor een groot aantal investeerders een financieel verlies. 

Daarom startte de Vlaamse Regering in januari 2021 een spoedprocedure voor een retroactieve investeringspremie voor eigenaars van zonnepanelen, die hun investering tot nu toe nog niet genoeg konden terugverdienen.

De premie

De premie garandeert een rendement van 5% op de gemiddelde investering. Hoeveel de premie bedraagt, is afhankelijk van:

  • Het jaar van ingebruikname van de installatie
  • Het jaar wanneer de digitale meter is geplaatst
  • Het vermogen van de installatie
  • Alle overheidssteun die je al hebt ontvangen

Daarnaast wordt de premie berekend in functie van het geïnstalleerd piekvermogen van de zonnepanelen. Een installatie van 8 kWp krijgt bv. het dubbele van een installatie van 4 kWp. Het maximale bedrag loopt tot een piekvermogen van 10 kWp. Je retroactieve investeringspremie kan je berekenen met de calculator van energiesparen.be

Aanvraag premie vanaf juli 2021

Ondertussen wacht de Vlaamse Regering het advies van de Raad van State af, waarna het besluit definitief goedgekeurd kan worden. Daarna zal een publicatie in het Belgisch Staatsblad volgen. In de loop van juli 2021 zullen eigenaar van zonnepanelen die al een digitale meter hebben en aan de voorwaarden voldoen, een premie bij Fluvius kunnen aanvragen. De uitbetaling zal in het najaar van 2021 gebeuren. 

De premieaanvraag dien je uiterlijk 6 maanden na het plaatsen van de digitale meter in, via de website van Fluvius. 

Is je digitale meter begin 2021 of vroeger geplaatst, dan heb je tot 6 maanden vanaf de inwerkingtreding van het besluit om je premie aan te vragen. 

Blijf op de hoogte van het besluit via de nieuwsbrief van energiesparen.be

Bron: energiesparen.be