Beste klant,

 

Moest onze mailing u niet bereikt hebben, willen wij u alsnog via deze weg informeren.

 

Op 9 juli keurde de Vlaamse Regering eindelijk de retroactieve investeringspremie toe voor PV-eigenaars van een installatie <= 10kW.

De grootte van de premie hangt af van het jaar van indienstname van de installatie, en het jaar van plaatsing van de digitale meter.

Wie snel een digitale meter plaats, ontvangt een hoge premie, wie langer wacht, ontvangt een lagere premie.

In 2026 gaan we zoieso met zen allen over in het nieuwe systeem.

 

 

Via volgende link vindt u alle voorwaarden, situaties en antwoord op uw vragen:

https://www.energiesparen.be/retroactieve-investeringspremie

 

 

Wij vatten de kern alvast voor u samen:

 

  • Afhankelijk van ieders verbruiksmomenten en type verbruikers in huis,

zal de ene belang hebben om de premie nu aan te vragen, en anderen te wachten tot het allerlaatste premiemoment.

U heeft 6 maanden na plaatsing van de digitale meter de mogelijkheid om de premie aan te vragen.

https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/retroactieve-investeringspremie

 

  • Wat heeft u nodig voor de aanvraag:

Fluvius kent alle gegevens van je installatie nav je netmelding.

Het enige wat je nodig hebt, is je Factuur of Keuringsattest, je EAN-nr elektriciteit, en je Bankrekeningnummer.

De overige gegevens die opgesomd worden in het startscherm, mag u negeren.

Deze hebben betrekking op andere premies.

 

  • Wie voor 31/12/2023 op eigen initiatief een digitale meter laat installeren,

krijgt een verhoging van de premie van 100€.

 

  • Eigenaars van zonnepanelen + warmtepomp

krijgen een verhoging van de premie van 1163€.

Let op, deze premie moet apart aangevraagd worden !!!

De procedure hiervoor wordt binnenkort pas opengesteld.

Inschrijven op de nieuwsbrief is aangeraden om snel om de hoogte te worden gebracht.

https://www.energiesparen.be/retroactieve-investeringspremie/faq/warmtepomp-aanvragen

 

 

Wij hopen u hiermee op weg te helpen.

Met vriendelijke groeten,

Het Aclisol-team