Plaatste je werkgever zonnepanelen op jouw dak? Of ben je zelf de bedrijfsleider en is de vennootschap gevestigd in je woning? Wanneer je privé zonnepanelen plaatst, heeft dat geen fiscale gevolgen. Dit is anders als je het plaatst met je vennootschap. 

Wie is eigenaar van de zonnepanelen? 

Stel je baas plaatste zonnepanelen op je woning. Maar jij bent eigenaar van de zonnepanelen. Het belastbaar voordeel is dan gelijk aan de waarde van de panelen. Dit wordt bepaald op basis van, een voor particuliere klanten, marktconforme aankoopprijs voor eenzelfde installatie. 

Blijft je werkgever de eigenaar van de zonnepanelen? Dan wordt het voordeel bepaald op basis van de prijs die de werknemer moet betalen als hij/zij de panelen zou huren. 

Wat met de elektriciteit?

Wanneer de zonnepanelen belast worden, zal de elektriciteit die eruit vloeit, niet meer als voordeel van alle aard worden beschouwd. Dit geldt in de twee situaties: de werknemer is eigenaar of de werkgever is eigenaar. 
 
Begin 2022 kwam een energieleverancier op de proppen met een product waarbij werkgevers gratis elektriciteit of aan een verminderde prijs kon aanbieden aan de werknemer. Ook dit was belastbaar, maar op een forfaitaire bedrag. 

De waarde van dat voordeel is in 2022 gelijk aan 2.130 euro per jaar voor verwarming, en 1.060 euro per jaar voor elektriciteit voor leidinggevend personeel en bedrijfsleiders. Voor andere werknemers wordt die waarde vastgesteld op respectievelijk 960, en 480 euro per jaar.

Die forfaitaire waardering ligt veel lager dan de werkelijke waarde van het voordeel. Daarom werd het snel beperkt tot situaties waarbij de woning ook ter beschikking wordt gesteld van de werknemer. 

Een moeilijke berekening dus. Want wat wordt er ter beschikking gesteld (in het geval de werkgever eigenaar blijft)? De zonnepanelen of de elektriciteit? Het voordeel kan verschillen. 

Wij kunnen je alvast helpen met het plaatsen van de zonnepanelen. Je boekhouder helpt je graag met de berekeningen van je fiscaal voordeel! 

Ik wil zonnepanelen

Aclisol staat garant voor meer dan 2000 kwaliteitsvolle installaties.

Vraag je offerte aan