Afgelopen weken is er weer veel regen uit de lucht gevallen. Op sommige plaatsen zelfs zoveel dat we opnieuw te maken kregen met overstromingen. Andere maanden zijn dan weer zo droog dat we snakken naar hemelwater. Want met dat water kan je tot wel 50% besparen op je waterfactuur. 

Waarom schaf je best een waterrecuperatiesysteem aan? 

We verbruiken per dag véél water. Gemiddeld gebruikt een persoon tot 114 liter per dag! Dat is enorm veel. Met een waterrecuperatiesysteem kan je jouw waterverbruik, dat afkomstig is van drinkwater, halveren. Zo vermijden we ook dat onze riolering overbelast wordt. Bovendien is regenwater voordelig. Je bespaart hierdoor tot 50% op je waterfactuur. 

Hoe werkt het? 

Een waterrecuperatiesysteem wordt in de grond geplaatst. Dit kan in de tuin, voortuin of zelfs onder de oprit. De grootte van jouw regenton wordt bepaald aan de hand van je dak. Gemiddeld heeft de ton een capaciteit van 3000 - 4000 liter. Daarna worden er aftappunten geplaatst in de tuin of binnenshuis. 

Deze aansluitingen zorgen ervoor dat je regenwater kunt gebruiken voor:

  • Het besproeien van de tuin

  • Je wasmachine 

  • Je toilet doorspoelen 

  • Onderhoud 


Natuurlijk moet het water ook van goede kwaliteit zijn. Daarom wordt het water gefilterd met een voorfilter, dit kan in combinatie met een een rustige toevoer en drijvende aanzuigleiding en een nafilter. De voorfilter houdt bovenaan de put het grofste vuil tegen. De rustige toevoer en drijvende aanzuigleiding zorgen ervoor dat er geen kleine vuildeeltjes, zoals zand, kunnen aangezogen worden. De nafilter zit tussen de pomp en de verschillende aftappunten. De voorfilter wordt geplaatst door de aannemer van de regenput, de nafilter plaatsen wij.