Een ventilatiesysteem plaatsen in je nieuwe woning is al ruim tien jaar bij wet verplicht. Terecht, want onvoldoende ventileren heeft een negatieve invloed op je gezondheid. Schimmels en huisstofmijt veroorzaken allergieën, astma of hoofdpijn. Je denkt best al in de ontwerpfase van je nieuwbouw na over een degelijk ventilatiesysteem. En dan is ventilatiesysteem D het neusje van de zalm.

Ventilatiesysteem D

Zowel ventilatiesysteem D als C bieden je meer gunstige effecten dan je zou denken. Systeem D is een volledig mechanisch systeem. Het gebruikt twee elektrische ventilatoren, één voor de aanvoer van verse lucht één voor de afvoer van de vervuilde lucht. In droge ruimtes zoals de woonkamer of slaapkamer is er toevoer van verse lucht door middel van een ventilator. Via roosters in deuren of muren of via spleten onder binnendeuren stroomt de lucht naar de natte ruimten zoals de badkamer en de keuken. In die natte ruimten wordt de lucht door middel van een ventilator afgevoerd en naar buiten getransporteerd.
 
Klinkt goed? Dan moet je zeker ook weten dat ventilatiesysteem D en warmteterugwinning hand in hand gaan. Warmteterugwinning betekent dat bij het ventileren de warme afgevoerde lucht via een warmtewisselaar de toegevoerde koudere lucht voorverwarmt. Een energiezuinige oplossing dus.

Roosters

Verse lucht komt van buiten. De kwaliteit van de buitenlucht is bepalend voor die van de binnenlucht. Van groot belang is dus waar je de roosters voor de luchttoevoer plaatst. Wij helpen je graag mee deze vuistregels te respecteren:

  • Plaats de roosters niet in de buurt van een vervuilingsbron (bv. niet in de voorgevel aan een drukke straat, maar eerder in de achtergevel, weg van een parking, een afvalverzamelplaats).
  • Plaats ze minstens 2 meter van een luchtafvoeropening, rookgasafvoer of dampkapafvoer.
  • Overweeg bijkomend filtering van de lucht als je aan een drukke weg woont.
  • Kies voor de luchttoevoer voor de beste fijnfilters. Die filteren immers fijn stof en pollen. 

 
Elke nieuwbouw is anders, en daarom overleggen we graag met jou over de aanleg van de kanalen. Ook over het gebruik en onderhoud van je ventilatiesysteem D praten we je graag bij.

Totaalservice

Ventilatie is slechts één techniek waarvoor je bij ons terecht kan. Wij plaatsen ook je verwarming en sanitair, en zelfs je zonnepanelen. Zo hou je contact met slechts één aannemer voor vele werken. Geen conflicten dus tijdens je bouwproject.
 
Heb je je bouwvergunning reeds op zak? Spring eens binnen in onze toonzaal, en ontdek wat we voor jou kunnen betekenen. 

Heb je je bouwvergunning reeds op zak?

Spring eens binnen in onze toonzaal en ontdek wat we voor jou kunnen betekenen.

Contacteer ons