Ventilatie is een must voor het gezonde binnenklimaat dat je in je nieuwbouwwoning wil creëren. Maar hoe begin je eraan? Zijn er aandachtspunten? Wat mag je vooral niet doen? We helpen je op weg met deze 4 ultieme geboden.

 

Ventilatie Systeem

1 Bouw luchtdicht

Ventilatie en luchtdichtheid gaan hand in hand. Welk systeem je ook kiest, zorg voor een deftige luchtdichtheid. Een woning vol luchtlekken kan je immers niet gecontroleerd ventileren. Zonder een perfect werkend ventilatiesysteem is luchtdicht bouwen erg ongezond, zowel voor het gebouw als voor de bewoners.

2 Zorg voor een goed ontwerp

Welk optimaal systeem je ook verkiest in je nieuwbouw, sinds 1 januari 2016 moet je in Vlaanderen een ventilatievoorontwerp voorleggen voor de EPB-startverklaring en een ventilatieprestatieverslag voor de EPB-aangifte. Elke goede architect neemt de componenten voor ventilatie in zijn ontwerp op. Het uitbalanceren van je systeem en het afleveren van een officieel inregelrapport zitten vervolgens vervat in onze all-in service.

3 Staar je niet blind op het E-peil

Vroeger waren de energetische verschillen tussen ventilatiesysteem C en D groot. Maar systeem C is performanter geworden, door het toevoegen van kleppen en sensoren. Nu liggen beide oplossingen budgettair en energetisch bij elkaar in de buurt. De impact van ventilatie is heel afhankelijk van de woning: staar je dus niet blind op het E-peil. Andere factoren zijn even belangrijk: wil je dat lucht voorverwarmd of gefilterd binnenkomt? Hecht je belang aan connectiviteit? Elk systeem heeft zo zijn voordelen.

4 Je gezondheid eerst

Zonder ventilatiesysteem wordt het vocht dat in elk gebouw aanwezig is (koken, douchen, ...) niet afgevoerd en slaat het neer op de koudste delen van het gebouw. Dit kan tot vochtproblemen en schimmelvorming leiden, met alle gevolgen vandien voor de bewoners. Allergieën, astma en hoofdpijn loeren dan om de hoek.

Je ventilatiesysteem kies je dus best bewust, en voor de lange termijn. Uiteraard staan wij garant voor de kwaliteit van de plaatsing, en lichten we je ook in welke vereisten er zijn op het vlak van onderhoud.

Kom langs in onze toonzaal en ontdek wat Aclisol nog meer voor je kan betekenen. 

Kom langs in onze toonzaal

Ontdek wat Aclisol nog meer voor je kan betekenen. 

Maak een afspraak